Sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til zoneterapi hvis behandlingen er udført af en Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Sygeforsikringen “danmark” giver kun tilskud hvis der er stillet en lægelig diagnose. Med lægelig diagnose menes, at en læge eller speciallæge skal have konstateret, at du lider af en sygdom eller legemssvaghed . Det betyder ikke, at du ikke kan få behandling hvis du ikke har en diagnose men, at der ikke ydes tilskud.

Jeg indberetter direkte til Sygeforsikringen “danmark”, når du har fået behandling, så du kan få dit tilskud.

Se hvad Sygeforsikringen “danmark” giver i tilskud til zoneterapi her  www.sygeforsikring.dk/tilskud/zoneterapi