Persondata og samtykke 

Ved et forløb med coaching og Reiki healing vil jeg anbefale, at vi opretter en journal. På den måde kan vi følge din udvikling.

Som zoneterapeut har jeg journalføringspligt. Det vil sige, at jeg behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger om dig.

Jeg har tavshedspligt, og jeg vil behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til. Jeg opbevarer journaler i 5 regnskabsår hvorefter de slettes, hvis du ikke forsat er aktiv kunde hos mig.

Ved første zoneterapi behandling noterer jeg de symptomer, som du fortæller om, eventuelle årsager til symptomerne samt formålet med behandlingen. Desuden kan andre oplysninger være relevante for behandlingen, f.eks. livsstil, tidligere sygdomme, medicin, og også dine oplevelser relateret til årsagerne eller psykiske belastninger. Jeg noterer hvilken behandlingsplan jeg følger. Ved efterfølgende behandlinger noterer jeg udviklingen og resultaterne som følge af behandlingerne.

Jeg opbevarer ligeledes personoplysninger så som dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, som du selv har oplyst til mig. Jeg vil bruge dine personoplysninger til at kontakte dig på mail og telefon.

Jeg har dertil brug for at kende dine personoplysninger for at overholde forpligtelser til regnskab (bogføringsloven) og skat. Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 5 regnskabsår af hensyn til bogføringsloven.

I tilfælde af at du kan få tilskud til zoneterapi behandling fra Sygeforsikringen “danmark” eller anden sundhedsforsikring, videresender jeg elektronisk dit navn og personnummer samt den pris du har betalt for behandlingen til disse. Jeg har derfor behov for dit personnummer i denne forbindelse.

I forbindelse med evt. udtalelser på min hjemmeside, vil jeg sende dig en mail omkring hvilke personoplysninger som må benyttes og om samtykke hertil.

Når du booker en tid via onlinebooking hos mig, skal du give dit samtykke til at jeg må opbevare personfølsomme oplysninger om dig.

Jeg opbevarer din samtykkeerklæring elektronisk i journalsystemet. Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage. Du kan ikke tilbagekalde oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med mit økonomisystem og oplysninger, som jeg skal opbevare i henhold til skattelovgivningen og bogføringsloven.

Jeg benytter et godkendt booking- og journalsystem udbudt af Terapeut Booking 


Herunder kan du læse om dine rettigheder som registreret.
Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder, og de vigtigste rettigheder er:

  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)
  • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse)
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • Retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet)
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).

Du vil altid kunne få at vide, hvilke personoplysninger som jeg ligger inde med ved at kontakte mig.

Klage

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal., 1300 København, telefon 3319.3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Kærlig hilsen

Tina Andersson
Dataansvarlig

Hjemmesiden ejes af:
Tina Andersson
tinaandersson.dk
Tlf. 40 98 34 87
Mail: kontakt@tinaandersson.dk