Hvad er coaching?

Coaching handler om at støtte dig i at tage de skridt der skal tages for at du kan opnå en ønsket forandring i dit liv. Coaching er en samtaleform, hvor vi i fællesskab arbejder hen imod et mål, som du definerer. Udgangspunktet i samtalerne er hvordan du har det lige nu, og hvad du gerne vil opnå. Samtalerne tilpasses alt efter hvilke indsigter der dukker op undervejs.

Coaching kan hjælpe dig indenfor alle livsområder. Det kan være personligt, professionelt, sundhedsmæssigt eller i dine relationer.

Coachende samtaler hos mig tager udgangspunkt i at afdække og blive konkret på:

 • Dine mål og ønsker
 • Din motivation og dine ressourcer til at opnå dit mål
 • Forhindringer der kan spænde ben for dig på vejen
 • Løsninger og nye muligheder
 • En konkret plan for hvordan du kommer i mål

Hvem kan have glæde af coaching?

Alle kan have behov for støtte på vores vej til at finde os selv, vores værdier og vores inderste ønsker. Det kan underlette og styrke processen når den støtte kommer fra en neutral person, og ikke et familiemedlem eller en ven, der står os nær. Vi kan have behov for at række ud til en person som ikke kender os vel.

Det kan være at du står med en udfordring i dit privatliv eller i dit arbejdsliv. Det kan være at du skal træffe et valg, men at du ikke kan mærke hvad der er det rigtige valg for dig. Det kan være at du er sygemeldt og skal tilbage på arbejdsmarkedet igen, og at det vækker usikkerhed og en bekymring i dig.

Jeg ønsker at hjælpe dig, der tænker:

 • Nedladende tanker om dig selv
 • Jeg er ikke god nok
 • Jeg kan ikke finde ud af det
 • Jeg er ikke det værd
 • Jeg tør ikke
 • Hvad mon de andre tænker om mig

  Jeg ønsker at hjælpe dig, der føler dig:

  • Stresset
  • Fastlåst
  • Ulykkelig og ked af det
  • Bekymret
  • Træt og udmattet

  Jeg ønsker at hjælpe dig, der ønsker:

  • At mærke dig selv, dine behov og grænser
  • Ro i din krop og i dit sind
  • Overskud af energi
  • Et styrkende syn på dig selv
  • Frihed til at træffe valg og tage ejerskab over dit liv
  • At bryde mønster som ikke gavner dig
  • At opnå dine mål og ønsker

  Hvordan foregår et coachingforløb?

  Indledningsvis finder vi frem til hvad dit mål er. Vi bliver konkret på, hvad du ønsker at opnå, hvad du ønsker, skal være anderledes i dit liv. Jeg guider dig igennem samtalen ved at stille spørgsmål. Via refleksion og en mærken efter, finder du dit svar. Du har alle svar indeni dig, men de kan være svære at finde. Min opgave er at motivere, udfordre og støtte dig i processen.

  Du får redskaber til at inspireres og se nye perspektiver og muligheder. Du bliver bevidst om dine handlingsmønstre og den underliggende frygt der spænder ben for dig. Du får øje på dine ressourcer, værdier, muligheder, og hvordan de kan komme i spil på en konstruktiv og løsningsorienteret måde. Samtidig støtter jeg dig i at afdække de forhindringer der skal overvindes og hvilke handlinger der skal iværksættes, skridt for skridt, for at du trygt kan opnå dit mål. Målet er at du får skabt en konkret og realistisk plan som giver mening for dig. Jeg støtter dig i at tage ejerskab for dine muligheder, valg og handlinger.

  Vi afslutter hver samtale med at du får konkrete opgaver med hjem, så processen fortsætter mellem samtalerne.